Farecla

 Przez lata Farecla zdobywała uzananie i lojalność klientów na wielu światowych rynkch, teraz jest więc zobowiązana dostarczać produkty wyjątkowe oraz w pełni przeszkolić klientów co do sposobów ich używania tak, aby mogli osiągnąć najlepsze rezultaty. Posiadanie pełnego zaplecza (laboratoryjnego, produkcyjnego oraz dystybucyjnego), ciągłe inwestycje w badania i rozwój są ogromnie istotne. Dlatego też, Farecla sciśle współpracuje m.in. z wiodącymi na ryknu światowymi producentami lakierów samochodowych co zapewnia Firmie Farecla stały dostęp do najnowszych technologii i wprowadzanych innowacji w produkcji.

U nas najtaniej